CONTRACTE


 
 
 

2024

Contract 22330623-240206 din 06/02/2024 - Contract de furnizarea a serviciilor EBAS, pe bază de abonament

2024

Contract de vânzare-cumpărare nr. 362 din data 22.02.2024 - carduri personalizate

2024

Contract subsecvent de vânzare produse nr. 1010/15/29.02.2024 - furnizarea produselor motorină, benzină pe bază de carduri pentru combustibili

2024

Contract de închiriere loc parcare - nr. 278 P/2024 - închirierea unui loc de parcare F.N.

2024

Contract de servicii nr.1010/15/12.03.2024 - pachet integrat de servicii informatice

2024

Contract de prestari servicii nr. 1010/76/13.03.2024 - prestarea serviciilor de inspecţie tehnică şi reparaţii la instalaţiile de aer condiţionat

2024

Contract Nr. VDFRODS12357704S Vodafone - furnizează servicii de comunicaţii electronice pentru care Clientul a optat

2023

Contract 1010/5/03.07.2023 - Contract de prestări servicii medicale de medicina muncii

2023

Contract 1010/9/24.08.2023 - Contract de prestări servicii de curăţenie şi igenizare - Braşov

2023

Contract 1010/3/26.06.2023 - Contract de prestări servicii de curăţenie şi igenizare - Constanţa

2023

Contract 1010/6/06.07.2023 - Contract de prestări servicii de curăţenie şi igenizare - Cluj

2023

Contract 1010/8/21.08.2023 - Contract de furnizare carduri tip legitimaţie pentru permis mecanic de locomotivă

2023

Contract 1010/7/17.08.2023 - Contract de prestări servicii de curăţenie şi igenizare - Galaţi

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro