ALTE ATRIBUTII

Alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţă prin acte normative

OG nr. 39/30.01.2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul;

Legea nr. 200/16.05.2003 privind aprobarea OG nr. 39/2000;

OG nr. 3/2012 privind modificarea OG nr. 39/2000

Legea nr. 158/2012 pentru aprobarea OG nr. 3/2012

Decizia nr. 33/03.06.2009 a Directurului General al Autoritatii Feroviare Romane - AFER - Metodologia privind constatarea si sanctionarea contraventiilor in operatiunile de transport feroviar si cu metroul;

OG nr. 60/2004 privind Reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA (aprobata cu modificari prin Legea nr.402/2004)

Decizia nr. 65/10.12.2004 a Directurului General al Autoritatii Feroviare Romane - AFER - Metodologia privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la nerespectarea reglementarilor OG 60/2004 – linii ferate industriale

OMT nr. 220/20.03.2000 pentru stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare, precum si pentru stabilirea formei, modelului si continutului legitimatiei speciale de control;

OG nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor (Legea nr. 180/11.04.2002 pentru aprobarea OG nr. 2/2001, Legea nr. 526/25.11.2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 2/2001).

Ordonanta nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (in vigoare de la 01 februarie 2015)

A. Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, unele fapte ale persoanelor fizice si juridice care, in desfasurarea activitatilor de transport feroviar, incalca normele privind siguranta circulatiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor si a serviciilor, precum si protectia mediului, asa cum sunt nominalizate in art. 2 din OG nr. 39/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2003.

B. Constituie contraventie, faptele savarsite cu vinovatie de persoane fizice si/sau juridice care nu respecta reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si explotarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA si sunt sanctionate ca atare conform prevederilor OG nr. 60/2004, aprobata prin Legea nr. 402/2004 - art.4, art. 11 alin. (1) si (3), art. 12 alin. (1), art. 12bis, art. 14 alin. (2) si (3).

C. Constituie contraventie si se sanctioneaza o serie de fapte care incalca dispozitiile din Regulamentul (CE) 1371/2007 privind Drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar, aprobat prin HG nr. 1476/25.11.2009 privind Stabilirea unor masuri privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1371/2007, respectiv nerespectarea dispozitiilor art. 9, 11, 12, 19, 20 si 26.

Constatarea contraventiilor, incadrarea acestora si aplicarea amenzilor se face de personalul Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane posesor a legitimatiei speciale emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, conform OG nr. 2/2001 si a Deciziilor nr. 65/2004 si nr. 33/2009 privind Metodologia privind constatarea si sanctionarea contraventiilor in operatiunile de transport feroviar si cu metroul, respectiv Metodologia privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la nerespectarea reglementarilor OG 60/2004 - linii ferate industriale.

Sanctiunile se aplica persoanelor fizice sau juridice care au savarsit contraventiile.

Daca o persoana a savarsit mai multe contraventii, constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal de contraventie.Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare. Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava.

Sanctiunile contraventionale care se aplica sunt:

  • principale: avertisment sau amenda;

  • complementare: suspendarea sau retragerea, dupa caz, a autorizatiei, agrementului, certificatului, atestatului, licentei sau a avizului de exercitare a unei activitati, eliberate de catre Autoritatea Feroviara Romana.

Avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.Avertismentul se aplica in cazurile in care agentul constator considera ca fapta este de mica importanta si apreciaza ca cel care a savarsit-o nu o va mai repeta. Prin avertisment se atrage atentia contravenientului asupra pericolului faptei savarsite si i se recomanda ca pe viitor sa respecte dispozitiile legale.

Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie in parte.

Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces verbal de contraventie, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava consemnata in procesul verbal.

In cazul in care la savarsirea unei contraventii au luat parte mai multe persoane, sanctiunea se aplica fiecarei persoane, separat.

Metodologia privind desfăşurarea activităţii de avizare a procedurilor specifice proprii operatorilor pentru implentarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România altul decât cel cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, conform art. 4 din OMTI nr. 815/2010

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:


Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucharest, Romania
Secretariat: +4021.307.7968
E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro

Contabilitate : +4021.307.6886
contabilitate.asfr@sigurantaferoviara.ro
Facturare : +4021.307.6898
facturare.asfr@sigurantaferoviara.ro