LEGISLAŢIE  ŞI  ROF

Acte normative de organizare și funcționare

OG nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

OG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara.

HG nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR

OMTI nr.688 din 21.02.2024 aprobare ROF ASFR

Anexa la OMTI nr. 688 din 21.02.2024 - Regulamentul de Organizare şi Funcționare al ASFR

Detalii


Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este înființată, organizată şi funcționează în baza OG nr. 14/2023 şi a HG nr. 309/2023.

Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcționare ale ASFR sunt stabilite prin prevederile OMTI nr. 639/2024 şi respectiv ale OMTI nr. 688/2024.

ASFR îndeplinește toate atribuţiile autorității de siguranţă definite la art. 3 pct. 4 şi art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară. Atribuţiile ASFR sunt stabilite în ANEXA „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR” la HG nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR.

ASFR își îndeplinește atribuţiile în mod deschis, nediscriminatoriu şi transparent, asigurând ascultarea tuturor părților şi motivarea deciziilor. Răspunde prompt la cereri şi solicitări, comunică cererile sale de informații fără întârziere şi adoptă toate deciziile în termenul reglementat de la furnizarea tuturor informațiilor solicitate. Poate cere în orice moment asistență tehnică administratorului de infrastructură şi operatorilor de transport feroviar sau altor organisme calificate, în cursul îndeplinirii sarcinilor.

În procesul elaborării cadrului de reglementare naţional, ASFR consultă toate persoanele implicate şi părțile interesate, inclusiv administratorul de infrastructură, operatorii de transport feroviar, producătorii şi furnizorii de întreţinere, utilizatorii şi reprezentanții personalului feroviar.

ASFR este liberă să desfășoare toate inspecțiile şi activităţile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi i se acordă acces la toate documentele şi incintele relevante, la instalaţiile şi echipamentele administratorilor de infrastructură şi ale operatorilor de transport feroviar. În acest sens, în exercitarea atribuțiilor de control şi inspecție de stat, personalul de specialitate al ASFR are drept de acces şi control pe toate mijloacele de transport feroviar şi pe metrou, inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unităţile cu specific feroviar care funcționează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în unităţile operatorilor de transport feroviar, în unităţile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, linii ferate industriale ori material rulant, precum şi în unităţile operatorilor economici care furnizează produse sau prestează servicii pentru calea ferată şi metrou, pe baza legitimației speciale emise şi în condiţiile reglementate.

ASFR desfășoară un schimb activ de opinii şi experiență cu autorităţile de siguranţă din statele membre ale Uniunii Europene în scopul armonizării în întreaga Comunitate a criteriilor de luare a deciziilor. Cooperarea lor urmărește în special facilitarea şi coordonarea certificării de siguranţă a operatorilor de transport feroviar cărora li s-au acordat trase internaționale.

Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate sprijină autorităţile de siguranţă în realizarea acestor sarcini.

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro