LICENŢIERE  • Legea nr. 202/04.11.2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
  • Hotărârea Guvernului României nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 482/12.06.2018
  • OG nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
  • HG nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR

Efectuarea serviciilor de transport feroviar de mărfuri şi/sau de călători, în interes public şi/sau în interes propriu, se poate face de către operatorii economici care deţin în mod cumulativ licenţă corespunzătoare tipului de serviciu care urmează să fie efectuat şi certificat de siguranţă emis în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Licenţă de transport feroviar - autorizaţia acordată de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR unei societăţi, prin care i se recunoaşte capacitatea de a presta servicii de transport feroviar în calitate de operator de transport feroviar. Prin licenţa de transport poate fi permisă prestarea doar a anumitor tipuri de servicii de transport feroviar. Licența este însoțită de Acoperirea financiară de răspundere civilă, anexă la licență, care se reactualizează la termenul scadent al contractului de asigurare sau al garanţiilor prezentate.

Licențele acordate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR sunt valabile pe o perioadă nedeterminată, cu respectarea cerinţelor care au stat la baza acordării sau modificării acestora, în condiţiile reexaminării la intervale de 2 ani în vederea vizării periodice.

Licenţele de transport feroviar acordate de autorităţile responsabile cu licenţierea din statele membre UE sunt valabile pe teritoriul României pentru servicii echivalente de transport feroviar, dacă sunt respectate nivelurile minime cerute de acoperirea de răspundere civilă prevăzute la nivel naţional.

Operatorul economic deţinător al unei licenţe poate solicita modificarea acesteia, ca urmare a modificării datelor de identificare, respectiv denumire, adresă sediu social, date de contact, precum şi extinderea sau restrângerea serviciilor prevăzute în licenţă.

ASFR efectuează anual verificări ale deținerii capacității financiare pentru efectuarea activității operaționale și acțiuni de verificare la sediul/punctele de lucru ale operatorului deținător al unei licențe în vederea evaluării modului în care sunt respectate și menținute cerințele care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţelor de transport feroviar.

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro