Examene promovare

18.04.2024

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR , cu sediul în Calea Griviței nr. 393, Sector 1, București, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în data de 15.05.2024 în următoarele funcții:

1. Promovarea în funcția de EXPERT gradul I (studii superioare), prin transformarea postului de EXPERT gradul II din Statul de funcții al COMPARTIMENTULUI FINANCIAR, SALARII ȘI BUGET.

2. Promovarea în funcția de EXPERT gradul I (studii superioare), prin transformarea postului de EXPERT gradul II din Statul de funcții al SERVICIULUI ADMINISTRATIV;

3. Promovarea în funcția de EXPERT gradul IA (studii superioare), prin transformarea postului de EXPERT gradul I din Statul de funcții al SERVICIULUI ADMINISTRATIV;

4. Promovarea în funcția de ECONOMIST gradul III (studii superioare), prin transformarea postului de REFERENT treapta IA din Statul de funcții al SERVICIULUI RU, MC, SSM, SU;

5. Promovarea în funcția de INSPECTOR DE STAT gradul IA (studii superioare), prin transformarea postului de INSPECTOR DE STAT gradul I (studii superioare) din statul de funcție al SERVICIULUI SUPRAVEGHERE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI;

6. Promovarea în funcția de INSPECTOR DE STAT gradul I (studii superioare), prin transformarea postului de INSPECTOR DE STAT gradul II (studii superioare) din statul de funcție al ISF TIMIȘOARA;

7. Promovarea în funcția de INSPECTOR DE STAT gradul I (studii superioare), prin transformarea postului de INSPECTOR DE STAT gradul II (studii superioare) din statul de funcție al ISF CRAIOVA;

8. Promovarea în funcția de EXPERT gradul II (studii superioare), prin transformarea postului de EXPERT gradul III (studii superioare) din statul de funcție al COMPARTIMENTULUI CERTIFICARE PERSONAL/ RECUNOAȘTERE/AUTORIZARE CENTRE DE FORMARE;

9. Promovarea în funcția de INSPECTOR DE STAT gradul IA (studii superioare), prin transformarea postului de INSPECTOR DE STAT gradul I (studii superioare) din statul de funcție al Compartimentului ISF CLUJ;

10. Promovarea în funcția de INSPECTOR DE STAT gradul IA (studii superioare), prin transformarea postului de INSPECTOR DE STAT gradul I (studii superioare) din statul de funcție al SERVICIUL EVALUARE SISTEM MANAGEMENT RISC;

11. Promovarea în funcția de INSPECTOR DE STAT gradul IA (studii superioare), prin transformarea postului de INSPECTOR DE STAT gradul I (studii superioare) din statul de funcție al SERVICIUL EVALUARE SISTEM MANAGEMENT RISC;

12. Promovarea în funcția de INSPECTOR DE STAT gradul IA (studii superioare), prin transformarea postului de INSPECTOR DE STAT gradul I (studii superioare) din statul de funcție al SERVICIUL EVALUARE SISTEM MANAGEMENT RISC

Promovarea se face prin examen.

Examenul de promovare se desfășoară la sediul Autorității de Siguranță Feroviară Române – ASFR, nr. 393, Sector 1, București, și constă în susținerea unei probe scrise.

Data, ora și locul desfășurării examenului – 15.05.2024, ora 10.00, la sediul Autorității de Siguranță Feroviară Române – ASFR, sala de examen se va stabili cu o zi înaintea desfășurării examenului.

Anunţul conţinând şi Tematica și Bibliografia

Formular inscriere

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro