MONITORIZARE REGLEMENTĂRI SC 


Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara;

OMT nr. 141/15.03.1999 privind stabilirea competentelor si procedurilor de elaborare a reglementarilor specifice in transportul feroviar si cu metroul;

HG nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 24/2000, republicată în 2004, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

In aplicarea Legii nr. 55/2006, se vor stabili norme nationale de siguranta cu caracter obligatoriu, care vor fi publicate si puse la dispozitia tuturor administratorilor de infrastructura, operatorilor de transport feroviar, solicitantilor de certificat de siguranta si solicitantilor unei autorizatii de siguranta, intr-un limbaj clar care poate fi accesibil partilor in cauza.

Inainte de aderarea la Uniunea Europeana, Romania notifica Comisiei Europene cu privire la toate normele nationale de siguranta in vigoare, stabilite in anexa nr. 2 la Legea nr. 55/2006, si indica domeniul lor de aplicare si informatiile cu privire la continutul principal al normelor, cu trimitere la textele juridice, forma legislatiei si la organismul sau organizatia responsabila de publicarea sa.

Cel tarziu pana la 30 aprilie 2008 Agentia Feroviara Europeana evalueaza modul in care normele nationale de siguranta sunt publicate si aduse la cunostinta, in conformitate cu dispozitiile alin. (1), si face recomandarile corespunzatoare catre Comisia Europeana pentru publicarea acestora, pentru a face mai usor accesibile informatiile relevante.

Romania notifica imediat Comisiei Europeane cu privire la orice modificare a normelor nationale de siguranta si cu privire la orice asemenea norma noua care ar putea fi adoptata, cu exceptia cazului in care norma se refera in intregime la punerea in aplicare a S.T.I.

Pentru a limita la minimum introducerea unor norme nationale specifice noi si astfel pentru a impiedica crearea altor bariere, precum si in vederea armonizarii treptate a normelor de siguranta, Comisia Europeana monitorizeaza introducerea de catre statele membre a unor noi norme nationale.

In cazul in care, dupa adoptarea S.T.I., Romania intentioneaza sa introduca o norma nationala de siguranta noua, care necesita un nivel de siguranta mai ridicat decat S.T.I., ori daca intentioneaza sa introduca o norma nationala de siguranta noua, care poate afecta operatiunile operatorilor de transport feroviar din alte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei, Romania consulta toate partile interesate in timp.

In cazul introducerii pentru examinare a unui proiect de norma nationala de siguranta noua, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, la propunerea Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, o prezinta Comisiei Europene, explicand motivele introducerii acesteia, procedandu-se astfel:

  • daca Comisia Europeana constata ca proiectul de norma nationala de siguranta este incompatibil cu M.S.C. sau cu atingerea cel putin a O.S.C. ori ca reprezinta un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrictie deghizata asupra operatiunilor de transport feroviar intre statele membre ale Uniunii Europene, este adoptata o decizie, adresata Romaniei;

  • in cazul in care Comisia Europeana are indoieli serioase cu privire la compatibilitatea proiectului de norma nationala de siguranta cu M.S.C. sau cu atingerea cel putin a O.S.C. ori considera ca aceasta reprezinta un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrictie deghizata asupra operatiunilor de transport feroviar intre statele membre, Comisia Europeana notifica imediat Romania, care suspenda adoptarea, intrarea in vigoare sau punerea in aplicare a normei pana la adoptarea unei decizii, intr-o perioada de 6 luni

Modificarea sau incetarea valabilitatii, dupa caz, a ordinelor, normelor, instructiilor de serviciu, instructiunilor si regulamentelor emise de fostul Departament al Cailor Ferate sau de catre Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane se fac prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.

Proiectele de reglementari care privesc siguranta circulatiei, securitatea transporturilor, protectia mediului si calitatea produselor sau serviciilor publice in transportul feroviar, multimodal, combinat sau cu metroul, se avizeaza de catre AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si se inainteaza, spre aprobare, la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii siu Comunicatiilor.

Proiectele de acte normative initiate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana se aproba prin ordin al ministrului, dupa ce au fost avizate de catre directiile de specialitate din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va elabora, impreuna cu Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., reglementari tehnice si de siguranta a circulatiei trenurilor, specifice conditiilor de trafic de pe reteaua feroviara neinteroperabila, pe care le va propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro