INFORMAŢII de INTERES PUBLIC

Bază legală:

LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 (cu modificările şi completările ulterioare) privind liberul acces la informaţiile de interes public publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001 - ART. 1: Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 123/2002, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Accesul la informatiile de interes public, in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura prin Serviciul Comunicare din cadrul Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR,  e-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro ;


Persoane de contact:

Mihai-Robert ROŞCA - responsabil cu difuzarea informatiilor publice, e-mail: comunicare@sigurantaferoviara.ro;

Cristian FIREZ                - persoana desemnata pentru furnizarea de informatii referitoare la mediu,  e-mail: firez.cristian@sigurantaferoviara.ro;


În conformitate cu "Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public" vă punem la dispoziţie următoarele:

a)   CERERE TIP

b)   RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

c)   Legea nr. 544 din 2001 (cu modificările şi completările ulterioare)

d)   Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 - liberul acces la informaţiile de interes public


Formularul de cerere/reclamaţia administrativă poate fi transmis Autorităţii de Siguranță Feroviară Română – ASFR, prin una din următoarele modalităţi:

- prin poşta electronică, la adresa de email (adresa e-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro)

- prin poştă pe adresa: Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR - Calea Griviţei, nr. 393, sector 1, Bucureşti

- prin depunere la Registratura ASFR - Calea Griviţei, nr. 393, sector 1, Bucureşti - în timpul programului de lucru: Luni, Marţi, Miercuri, Joi (8.00 -16.30) şi Vineri (8.00-14.00)

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro