EVALUARE SISTEM MANAGEMENT RISC

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 (cu modificările și completările ulterioare – 2015)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1136/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402.2013

OMT nr.1501/2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR a fost desemnată prin OMT nr.1501/2014, pentru exercitarea atribuţiilor de organism de evaluare recunoscut la nivel naţional, pentru toate domeniile de competenţă din cadrul sistemului feroviar, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013.

Societatea sau organizația responsabilă cu implementarea unei schimbări în sistemul feroviar („partea care înaintează propunerea”), trebuie să aprecieze impactul schimbării asupra nivelurilor de siguranță și asupra respectării cerințelor de siguranță.

Partea care înaintează propunerea este responsabilă cu aplicarea Regulamentului (UE) nr. 402/2013, inclusiv cu evaluarea importanței schimbării pe baza criteriilor prevăzute la articolul 4, precum și cu realizarea procesului de management al riscului prevăzut în anexa I.

Evaluarea se aplică în cazul schimbărilor sistemului feroviar, care pot fi de ordin tehnic, operațional sau organizațional. În cazul schimbărilor organizaționale, se iau în considerare numai schimbările care ar putea afecta condiţiile de exploatare. Partea care înaintează propunerea decide gradul de importanță al schimbării, prin solicitarea opiniei experților și pe baza criteriilor stabilite la art.4 alin.(2) lit.(a) ÷ (f) din Regulamentul (UE) nr. 402/2013.

ASFR prin Serviciul Evaluare Sistem Management Risc poate evalua, atunci când partea care înaintează propunerea solicită acest lucru, conformitatea modului în care partea care înaintează propunerea a documentat decizia privind încadrarea schimbării semnificative față de criteriile stabilite la art. 4 alin.(2) lit.(a)÷(f) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 și dacă schimbarea analizată este încadrată corect sau nu de către partea care înaintează propunerea.

Atunci când o schimbare este clasificată drept semnificativă, aprecierea riscului trebuie să se realizeze de către partea care înaintează propunerea, prin intermediul unui proces structurat de management al riscului, prevăzut în anexa I din Regulamentul (UE) nr. 402/2013.

Procesul trebuie descris corespunzător prin procedurile SMS, iar aplicarea acestuia să fie documentată pentru toate etapele relevante.

După finalizarea procesului iterativ de management al riscului, partea care înaintează propunerea, solicită ca ASFR în rol de Assesment Body, să evalueze adecvarea aplicării procesului de management al riscului și a rezultatelor acestuia, descrise și justificate prin documentația înaintată de către partea care înaintează propunerea, cu privire la gradul de conformitate cu cel descris în Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013.

În baza raportului de evaluare a siguranţei, partea care înaintează propunerea acceptă sau nu schimbarea semnificativă și în cazul în care aceasta este acceptată, formulează declarația prevăzută la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 402/2013.


Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro