SUPRAVEGHEREHG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România

OMTI nr. 1650/2023 privind supravegherea operaţiunilor de transport feroviar şi cu metroul de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR

OMT nr. 732/2013 privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010

Asigură în regim de lucru permanent, activitatea de preluare a apelurilor de urgenţă recepţionate în Sistemul de Urgenţă 112 transmise de către Centrele Unice pentru Apeluri de Urgenţă 112 din ţară, prin care sunt raportate accidentele/incidentele feroviare dar şi alte fapte şi situaţii în legătură cu activitatea din domeniul feroviar.

Asigură evidenţa tuturor apelurilor de urgenţă recepţionate în Sistemul de Urgenţă 112.

Informează operativ inspectorul de stat care asigură continuitatea din cadrul ASFR, investigatorului de serviciu care asigură continuitatea din cadrul OIFR, precum şi revizorul central de serviciu din cadrul CNCF „CFR” - SA, despre toate apelurilor de urgenţă recepţionate în Sistemul de Urgenţă 112, transmise de către Centrele Unice pentru Apeluri de Urgenţă 112.

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro