AUTORIZARE ŞI ATESTARE PERSONAL


Organizarea examenelor pentru autorizarea si atestarea personalului

OMTCT nr. 2262/2005 privind Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar (cu modificarile şi completarile ulterioare)

AFER - CENAFER (1000/2866-182/15.02.2006) - Metodologie privind desfasurarea activitatii de examinare si autorizare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar, precum si preschimbarea autorizatiilor existente cu noul model de autorizatie si/sau permis de conducere.

AFER - CENAFER (2000/842/2020 - 01/540/2020) - NORME METODOLOGICE SUPLIMENTARE privind desfăşurarea activităţilor în legătură cu autorizările pentru exercitarea funcţiei, ori pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, sau pentru efectuarea de operaţii specifice altor funcţii, pentru perioada aplicării măsurilor specifice stării de urgenţă şi/sau a activităţilor de combatere a noului Coronavirus, pe teritoriul României

Decizia Directorului General CENAFER nr. 14/18.02.2020 - Conditiile si duratele minime de instruire practica si de stagiu in vederea autorizarii

In scopul asigurarii cerintelor privind siguranta circulatiei trenurilor, securitatea transporturilor si calitatea serviciilor in transportul feroviar, personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare trebuie sa fie autorizat.

Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar, se efectueaza de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, la solicitarea unitatilor feroviare sau a persoanelor fizice.

Conditiile pentru organizarea si desfasurarea examenului de autorizare a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar, se asigura de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara – CENAFER, prin dotari proprii sau pe baza de contracte imncheiate cu unitati feroviare.

Autorizatia da dreptul posesorului sa efectueze pe propria raspundere activitatile specifice functiei pentru care a fost autorizat, sa efectueze operatii specifice altor functii, sa manipuleze tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei pentru care a fost autorizat, sa conduca tipuri de vehicule feroviare motoare, altele decat locomotive-automotoare si sa desfasoare activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor.

Permisul de conducere da dreptul posesorului sa conduca un anumit tip de locomotiva-automotor, cu obligativitatea obtinerii unei autorizatii pentru efectuarea unor activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor.

Personalul care a obtinut calificarea de mecanic de locomotiva-automotor, pentru a putea conduce un anumit tip de locomotiva-automotor, trebuie sa detina un permis de conducere.

Pentru efectuarea unor activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor mecanicul de locomotiva-automotor trebuie sa detina o autorizatie pentru:

 • activitatea de manevra in echipa completa;

 • activitatea de manevra in sistem simplificat;

 • conducerea trenurilor de calatori;

 • conducerea trenurilor de marfa;

 • conducerea trenurilor pe pante mari;

 • conducerea trenurilor de calatori si marfa (exceptie fac trenurile directe de marfa) in sistem simplificat (fara mecanic ajutor); aceasta autorizare permite si activitatea de manevra in sistem simplificat;

 • manipularea unor instalatii de siguranta a circulatiei noi sau modernizate cu care sunt echipate locomotivele;

 • efectuarea de operatii specifice altor functii sau manipularea unor tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei prevazute la art. 4 din prezenta anexa.

Personalul care deserveste locomotive in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, respectiv mecanicul ajutor locomotiva-automotor, trebuie sa detina o autorizatie pentru exercitarea acestei functii.

Pentru efectuarea unor operatii specifice altor functii sau pentru manipularea unor tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei, personalul trebuie sa fie autorizat.

Personalul care conduce sau deserveste alte tipuri de vehicule feroviare motoare precum drezine-pantograf, masini grele de cale, masini grele de sudura caii etc. trebuie sa detina o autorizatie pentru exercitarea acestei functii.

Lista functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei din sistemul de transport feroviar, pentru care este obligatorie autorizarea personalului, este aprobata prin HG nr. 1.663/2004 si este prevazuta in anexa nr. 1 la aceasta, lista ce poate fi actualizata prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor

Functia de responsabil de siguranta circulatiei de la furnizorii feroviari autorizati pentru construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare, precum si cea de la detinatorii de linii ferate industriale pot fi exercitate distinct sau prin cumul cu o functie cu responsabilitati in siguranta circulatiei, numai dupa autorizare.

Conditiile si duratele minime de instruire practica si de stagiu in vederea autorizarii sunt stabilite de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER prin decizie a directorului general, cu avizul Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane.

Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei se efectueaza in urmatoarele cazuri:

 • dupa absolvirea cursurilor de calificare sau de recalificare;

 • dupa efectuarea programului de stagiu intocmit de unitatea feroviara angajatoare, avizat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, sau a unor etape specifice acestuia, pentru persoanele cu studii superioare;

 • pentru efectuarea unor activitati specifice unei functii pentru care este obligatorie autorizarea;

 • pentru efectuarea de operatii specifice ale unor activitati suplimentare functiei pentru care detine autorizatie si pentru care este obligatorie autorizarea;

 • pentru conducerea unui tip de locomotiva-automotor sau a altui tip de vehicul feroviar motor;

 • pentru manipularea unui tip de instalatie de siguranta a circulatiei pentru care este obligatorie autorizarea;

 • pentru conducerea sau deservirea de vehicule feroviare noi/modernizate, la manipularea de tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei noi/modernizate sau la efectuarea unor activitati sau operatii specifice noi;

 • la reluarea activitatii personalului care a intrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutive.

Comisia de examinare in vederea autorizarii personalului propriu unitatilor feroviare va fi compusa din:

 • un reprezentant de specialitate al Inspectoratului de Stat Feroviar din cadrul AFER, in calitate de presedinte;

 • un reprezentant al CENAFER, atestat de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana conform reglementarilor specifice, in calitate de membru;

 • un reprezentant al unitatii feroviare, atestat de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana conform reglementarilor specifice, in calitate de membru.

Autorizatia este valabila pe perioada nelimitata, in conditiile vizarii sale la 5 ani de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, daca personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei:

 • a fost declarat "corespunzator" la ultima verificare profesionala periodica;

 • este "apt" medical si psihologic pentru functia pentru care a fost autorizat.

Permisul de conducere este valabil pe perioada nelimitata, cu conditia preschimbarii sale la fiecare 5 ani.

Autorizatia se suspenda si isi inceteaza temporar valabilitatea atunci cand:

 • pe durata cercetarii cauzelor care au stat la baza producerii de accidente sau evenimente feroviare comisia de cercetare solicita acest lucru - pana la termenul dispus de comisia de cercetare;

 • personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare - pana la termenul dispus prin dosarul de cercetare;

 • personalul autorizat care conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguranta circulatiei elibereaza un aviz "inapt temporar" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia in care a fost autorizat - pana la obtinerea avizului din partea comisiei medicale/psihologice a avizului "apt";

 • personalul autorizat are avizul medical si/sau psihologic expirat pentru functia in care a fost autorizat - pana la prezentarea avizului "apt";

 • personalul autorizat nu a fost verificat profesional periodic la termenele stabilite conform reglementarilor specifice sau a fost declarat "necorespunzator" in urma verificarii profesionale periodice - pana la obtinerea rezultatului "corespunzator" la verificarea profesionala periodica;

 • personalul autorizat a intrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutive in activitatile specifice functiei pentru care a fost autorizat, in conducerea tipurilor de vehicule feroviare motoare, in desfasurarea activitatilor specifice de manevra si/sau de conducere a trenurilor (inclusiv pe pante mari si in sistem simplificat), in desfasurarea operatiunilor specifice altor activitati si in manipularea tipurilor de instalatii de siguranta a circulatiei, care sunt inscrise in autorizatie - pana la promovarea examenului de reautorizare.

Autorizatia se retrage si isi inceteaza definitiv valabilitatea atunci cand:

 • personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare;

 • personalul autorizat devine "inapt" din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia in care fost autorizat.

Dreptul de a dispune suspendarea sau retragerea autorizatiei personalului utilizat in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei revine conducerii Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.

Prin suspendarea autorizatiei, personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei i se interzice pe durata stabilita dreptul de a efectua pe propria raspundere activitatile specifice inscrise in autorizatie. Pentru perioada suspendarii unitatea feroviara poate solicita autorizarea intr-o alta functie a posesorului autorizatiei suspendate, in conditiile prezentelor norme.

Prin retragerea autorizatiei, personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei i se retrage dreptul de a efectua pe propria raspundere activitatile specifice inscrise in autorizatie.

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro