CERTIFICARE / SUPRAVEGHERE


Certificate de siguranță

Certificate entităţi responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare

Certificate funcţii de întreţinere vehicule feroviare

Vehicule feroviare puse în funcţiune

Lista atestate RLFI

Lista atestate RC OC-SC

Lista atestate RM OC-SC

Lista atestate RSMS

Lista atestate MTFI

Lista cu declaraţiile de recunoaştere a examinatorilor pentru mecanicii de locomotivă

Declaraţii de recunoaştere centre de formare profesională a mecanicilor de locomotivă

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro