BULETIN  INFORMATIV

Conform Legii nr. 544 din 2001 (cu completările ulterioare) art. 5, Buletinul informativ cuprinde lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, respectiv:

a) Actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR: HG nr. 309/2023 si OMTI nr. 688 din 21.02.2024 respectiv Anexa la OMTI nr. 688 din 21.02.2024 - Regulamentul de Organizare şi Funcționare al ASFR

b)

1. Structura organizatorică

2. Atribuţiile departamentelor,

3. Programul de funcţionare: Luni - Joi de la ora 8.00 la ora 16.30 si Vineri de la ora 8.00 la ora 14.00

4. Programul de audiente al directorului general al AUTORITATII de SIGURANŢĂ FEROVIARE ROMANE - ASFR este urmatorul:

Director General
Petru BOGDAN
Ziua de audienţă
Miercuri
(cu excepţia sărbătorilor legale)
Interval orar
10.00 - 13.00

Înscrierea în audienţă se poate face în orice zi lucratoare, la secretariatul ASFR în timpul programului de lucru, sau prin e-mail la office.asfr@sigurantaferoviara.ro

În urma înscrierii, solicitantul este programat pentru audientă şi i se comunică data şi ora la care va avea loc;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea ASFR şi al responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

e)

1. bugetul

2. bilanțul contabil

f) strategiile - politicile proprii

g) lista cuprinzând documentele emise de ASFR (pe categorii) conform legii

h) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

  - Reclamația administrativă  

  - Legea nr 544 din 2001  

  - Hotărârea Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  

i) Raportul periodic de activitate anual publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.


 

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro